Özel Okul Danışmanınız

Okyanus Koleji

Ortaokul

Okyanus Kolejleri Ortaokulunda; 21.yüzyılın ve geleceğin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılan, bunları günlük yaşamlarına kolayca aktaran, başarılı ve mutlu öğrenciler yetiştiren eğitim modeli uygulanır. Öğrencilerin mevcut yetenekleri keşfedilip becerileri geliştirilirken, kendilerini ifade edebildikleri yabancı dil ortamları sunulur. Her adımda sürecin ve sonucun yeterlilik ölçümü yapılarak geri bildirim verilir.

P-wise

Pearson Assured onaylı P-wise eğitim sistemi ile 21.yüzyıl bilim, yaşam ve okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi için öğrenciler; bilginin kaynağını araştıran, etkili iletişim kuran, muhakeme yapan ve problemlere çözüm üreten birey rolünü üstlenerek kendi öğrenme sürecinin öznesidir. Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamlarına aktarmasını sağlayan P-wise sistemi PISA’ dan yola çıkılarak oluşturulan sınavlarla ölçülür. P-wise eğitim sistemi ile öğrenciler küresel dünyada akranlarıyla aynı becerileri kazanmaları amaçlanır.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerin İngilizcenin dört temel becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek için verilen 5.sınıf hazırlık programı ve akademik eğitimin yanında kurallardan uzak, sınır koymadan, günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri ortamın sağlandığı Life Skills programı ile İngilizceyi okul dışında da hayatlarına taşıması amaçlanmaktadır.

Lise Giriş Sınavına Hazırlık

5. sınıftan itibaren başlayan; akıl yürütme, eleştirel düşünme, analiz etme, okuduğunu yorumlama, sonuç çıkarma gibi zihinsel becerilerin ölçüldüğü Liselere Giriş Sınavına hazırlık süreci, 8.sınıflarda yoğunlaştırılarak akademik, biyolojik ve psikolojik olarak yürütülür. Yapay zekâ platformu Okyanus Pusulam uygulaması üzerinden yapılan ölçme sonucunda ayrıntılı yeterlilik analizleriyle kişinin kendine uygun kariyer hedefine ulaşması hedeflenmektedir.

Yetenek Kulüpleri

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri keşfedilip, bu doğrultuda en uygun kültür, sanat, spor ve dil alanlarından eğitim görmeleri sağlanır.

Robotik ve Kodlama

Öğrencilerin hayal güçleri ile robotik ve kodlama üzerinde çalışma yaparken 3 boyutlu düşünme, buluş yapma duyguları kazanma, üretme ve yeteneklerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.

Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar

Öğrenciler donanımlı Fen Bilimleri laboratuvarlarında bilimsel çalışma basamaklarını, bilimsel bilginin nasıl geliştiğini kontrollü deneyler yaparak öğrenir ve Laboratuvar Uygulama sınavı ile ölçümü yapılır. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Dersinde öğrenciler, disiplinler arası çözümler geliştirerek ürün oluşturma, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşır. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezinden bilimsel çalışmalarda danışmanlık alan öğrencilere her yıl Türkiye ve dünya çapında bilimsel proje başarısı kazandırılır.

Sportif
 • Voleybol
 • Basketbol
 • Atletizm
 • Jimnastik
 • Yüzme
 • Beden Eğitimi
Sanatsal
 • Modern Dans
 • Drama
 • Resim
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Modern Dans
Fiziksel İmkanlar
 • Yemekhane
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Kapalı Spor Salonu
 • Konferans Salonu
 • Revir
 • Laboratuvar
 • Sanat Atölyesi
 • Kantin
 • Kütüphane
 • Bahçe
 • Akıllı Tahta
 • Spor Alanı
 • Havuz
Hizmetler
 • Rehberlik
 • Güvenlik
 • Servis
Dil Olanakları
 • İngilizce
Kulüpler
 • Satranç
 • Robotik ve Kodlama
 • Ekoloji
 • Yabancı Dil Kulübü
 • Müzik Kulübü
 • Proje Kulübü
 • Gezi Kulübü
 • Bilişim Kulübü
 • Akıl ve Zeka Oyunları
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Eğitim danışmanlarımız sizi arasın.
Didem
Eğitim Danışmanı