Özel Okul Danışmanınız

Okyanus Koleji

İlkokul – Üstün Zekalılar ve Yetenekliler İlkokulu

Okyanus Kolejleri ilkokul eğitiminde; sürdürülebilir gelişimin esas alındığı, tam öğrenme programının işlendiği, öğrencilerin yaşam boyu öğrenmede aktif rol aldığı, öğrenilen bilgi ve becerilerin günlük hayata yansıtıldığı yetenek merkezli bir eğitim programı uygulanır.

OSEP – (Okyanus Smart Eğitim Programı)

OSEP; öğrencilerin var olan potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayarak öğrenmelerini en üst seviyeye çıkaran özgün bir eğitim programıdır.

Kodlama

Yaparak yaşayarak öğrenme modeli ile dijital materyalleri kullanıp bilgiyi yapılandırma becerisi kazandırılır.

Robotik

Üstün zekalılar ve yetenekliler ilkokulu öğrencilerine , Matematiksel düşünce, problem çözme ve tasarım yeteneğini kullanarak temel mühendislik becerileri kazandırılır.

UPGRADE

Öğrencilerin bilişsel ve akademik becerilerinin takip edilerek, ihtiyaçlarına göre bireysel çalışmaların yürütüldüğü değerlendirme sistemidir.

Zenginleştirme Programı

Drama dersi ile düşünme, algılama, yorumlama, dinleme, konuşma gibi iletişim yetenekleri geliştirilirken, düşünme becerileri ile de eleştirel bakış acısı, sistemli-bütüncül ve esnek-alternatifli düşünebilme becerisi kazandırılır.

Yabancı Dil Eğitimi

Life Skills, Okyapedia ve 4.Sınıf Hazırlık Programı ile öğrencilerin; disiplinler arası yaklaşım ve oyun temelli yöntemle, yaşayan dile ulaşmaları sağlanarak çevirim içi olmaları ve dil edinimi kazanmaları amaçlanır.

Üstün Zekalılar – Yetenekliler Eğitimi

Dünya üstün zekalılar konseyi üyesi olan ilk okuldur. Akademisyen destekli eğitim sunulmaktadır.

Yetenek Kulüpleri

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri keşfedilip, bu becerileri doğrultusunda en uygun sanat, spor ve dil alanlarında eğitim görmeleri sağlanır.

Birey Odaklı Rehberlik

Öğrencilerin kişilik özellikleri ve kültürel kodları dikkate alınarak güncel ihtiyaçlarına yönelik yapılan danışmanlık çalışmaları ile değerler bilinci gelişmiş mutlu bireyler yetiştirilir.

Sportif
 • Voleybol
 • Basketbol
 • Beden Eğitimi
Sanatsal
 • Resim
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Tiyatro
 • Halk Oyunları
 • Modern Dans
Fiziksel İmkanlar
 • Yemekhane
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Kapalı Spor Salonu
 • Kantin
 • Kütüphane
 • Müzik Odası
 • Bahçe
 • Akıllı Tahta
 • Resim Atölyesi
Hizmetler
 • Rehberlik
 • Güvenlik
 • Servis
Dil Olanakları
 • İngilizce
Kulüpler
 • Satranç
 • Robotik ve Kodlama
 • Ekoloji
 • Proje Kulübü
 • Gezi Kulübü
 • Bilişim Kulübü
 • Akıl ve Zeka Oyunları
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Eğitim danışmanlarımız sizi arasın.
Didem
Eğitim Danışmanı