Özel Okul Danışmanınız

Marmara Deha Anaokulu

Pendik Esenler Mahallesi’nde eğitim vermekte olan Özel Marmara Deha Anaokulu‘muz, 2011 yılında ufak adımlarla eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 9 yıl gibi bir sürede gelişerek kendini kabul ettirmiş, büyük bir kurum haline gelmiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim dönemine yeni, binasında, yeni ismiyle başlamıştır.

Gücümüzü bunca yıllık veli memnuniyetiyle ve en önemlisi gönlümüzdeki çocuk ve eğitim sevdasından alıyoruz. Bundan sonra da aynı sevdayla en kıymetli varlıklarımızın en kıymetli yıllarını doğru planlamak ve donanımlamak için hizmet vermeye devam edeceğiz.

3-6 yaş, çocukların tüm karakter, kişilik ve eğitimlerinin temelinin atıldığı yıllardır. Gayemiz, bu önemli zaman diliminde çocuklarımızın zihinsel, duygusal ve davranışsal gelişimlerini mili ve manevi değerlerin ışığında evrensel ve çağdaş temellere oturtarak geliştirmektir.

Özel Marmara Deha Anaokulu olarak;

GÜVENLİK:
Okulumuz MEB’in belirlediği her türlü güvenlik standartlarına uygun hale getirilmiştir. 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenmektedir ve merdiven, bahçe, kapı, pencere olarakta tüm tedbirler alınmıştır.

BESLENME

Özel Marmara Deha Anaokulu‘muzda beslenme olarak; kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi öğünü verilmektedir. Yemek listesi aylık olarak çocukların gelişimine destek olacak şekilde uzman önerileri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Yemeklerimizde doğal tereyağı, zeytinyağı ve sıvı yağ harici yağlar kullanılmamaktadır. Katkı maddesi olan yiyeceklerden ve hormonlu gıdalardan uzak durulmaktadır. Meyve sularımız taze veya yazdan kompostu yapılmış meyvelerden yapılmaktadır. Günlük ve taze süt ile ev yoğurdu kullanılmamaktadır. Pastorize süt ve yoğurt kullanıılmamaktadır.Yemeklerimiz kendi mutfağımızda hijyenik bir ortamda ve günlük hazırlanmaktadır.

MEB müfredatına uygun eğitim programı hazırlanmaktadır. Değerler eğitmi verilmektedir. ingilizce akademik ve tam zamanlı olarak verilmektedir. Akıl ve zeka oyunları akademisi, derin beyin eğitimleri, satranç vb.. eğitimlerle zeka ve beyin gelişimlerine destek olunmaktadır. Müzik, piyano, drama ve folklor, bale eğitimleriyle sanatsal yönleri geliştirilmektedir. Hobi dersleri ile yatkınlıkları keşfedilmektedir.

Uygulamalı fen dersi atölye çalışmalarıyla öğrendiklerini deneyimleyerek pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz danışmanlık kurumuyla sürekli pedagog hizmeti verilmekte. Ayrıca eğitmenlerimize de sürekli eğitimci eğitimi verilmektedir. Byük kış oyun ve spor salonuyla, üç tarafı çevrili bahçemizle bedensel gelişimleri ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra asıl önemli olan boş bilgi deposu beyinler değil, öğremeyi seven, araştırmacı çocuklar yetiştirmeyi amaç edindik. Sizdeki değerinin farkında olarak aynı değeri vererek çocuklarımıza yaklaşıyoruz. Emanetinize hakkıyla sahip çıkmayı hedefliyoruz. Gelin geleceğimizi birlikte inşa edelim.

EĞİTİM PROGRAMLARI

KEMAN EĞİTİMİ Pek çok müzik dalında kullanılabilen keman, beynin hem sağ hem de sol lobunu çalıştırabilen nadir bir enstrüman olması nedeniyle çocuklarımızın beyin gelişimine büyük katkı sağlar. Aynı zamanda parmak kaslarını geliştirir. Duruş ve duyuşu düzenler. Geleceğe akranlarından bir adım önde başlamalarını sağlar.

DİKKAT VE HAFIZA TEKNİKLERİ Dikkat toplama, insanın dikkatini bilinçli olarak belirli bir noktaya toplayabilme becerisidir. Dikkat, öncelik belirleme, sıraya koyma, planlama ve düzenleme işlemlerinin tümünü içeren genel bir kavramdır. Yaptığı işin amacını bilmek, öğrencinin bu işi benimseyip ona sahip çıkmasına ve iş için kendisini güdülmesine yardımcı olur.

FOLKLOR Müzikle ritmi birleştiren folklor yani halk dansları, çocuklarımızın müzikle uyumlu, birlikte tempolu hareket edebilme kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kültürel ögelerimizden biri olan folklorle, güzel yurdumuzun değişik bölgelerine ait müzik ve danslarını, yöre insanınn duygularını ve geçmişe ait yaşantısını tanır.

DRAMA Günümüzde önemi giderek artan okul öncesi eğitimde drama etkinliklerine yer verilmekte ya da drama bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Drama öğrencilerin zihinsel kapasitelerini artırır. Drama yoluyla yaparak, yaşayarak öğrenme gerçekleşir. Kavram geliştirmeyi sağlar.

DEĞERLER EĞİTİMİ Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğinin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle geliştirmelerini sağlamak, onları bu değerleri bir yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek amacıyla uygulanan Değerler Eğitimi projesiyle milli ve manevi değerlerini tanıyıp bilen ve tüm evrensel inanç ve değerlere saygılı nesillerin yetişmesi sağlanmaktadır.

SPOR VE JİMNASTİK Hem vücut sağlığı, hem ruh sağlığının iyileşmesi, kendine güven kazanmak, vücudun daha güçlü olmasının verdiği keyif ve diğerlerine saygılı olmayı öğrenmek sporun çocuklara kattığı olumlu özelliklerdendir. Disiplin ve kuralları özümsemeyi eğlenceli hale getiren spor ve jimnastik faaliyetleri eğitimimizin olmazsa olmazıdır.

MÜZİK VE RİTİM Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır.
,
İNGİLİZCE Özel Marmara Deha Anaokulu‘muz English Kids Academy ile çalışmaktadır. English Kids Academy ile çalışan okullarda amaç yabancı dil eğitimini tam zamanlı vermektir. Bu sayede çocuklar yabancı dil eğitimini daha fazla saat görürler. Ayrıca yabancı dili farklı kişiler ile konuşma şansı buldukları için de çok daha iyi öğrenirler.
Dil, tüm zihinsel süreçlerimizle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkatini yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel faaliyetlerde dil vardır. Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir. Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir.

KİTAP VE OKUMA ETKİNLİKLERİ Kitap, çocukların kelime hazinesini oluşturur, geliştirir. En basit kelimeden uzun ve karmaşık cümleler kurmasına kadar onun için rehber niteliği taşır. Yaşadığı dünyayı anlamlandırmasında yardımcı olur. Hikaye kitapları ise; onların sosyal becerilerini geliştirir, duyguları ve insan ilişkilerini anlamasına yardımcı olur. Okulumuzda çocuklarınız kitaplarla dost olur ve onları hayatlarının başucuna koyar.

YÜZME Yüzme sporu ile çocukların düz kasları yani istemsiz kaslar gelişim gösterir. İnsan vücudunda; solunum, dolaşım ve sindirim sistemi yüzme sporu sayesinde gelişerek sağlıklı duruşunu geliştirdiği gibi çocukları obeziteden de korumaktadır. Ayrıca iştahsızlık çeken veya yeme bozukluğu olan çocuklarda sarf ettikleri enerji ile orantılı olarak iştah artmaktadır.

SANAT ETKİNLİKLER, Sanat, insanın çevresiyle etkileşim içinde olmasını, etrafında olan bitene daha duyarlı olmasını, özgür düşünebilmesini ve kendini özgürce ifade etmesini sağlar. Okulumuz çocuklarımızın sanatsal duyarlılık kazanabilmeleri, el-göz koordinasyonunu güçlendirip el becerilerini geliştirebilmeleri için farklı yöntem ve teknikler kullanarak ilk kez karşılaştıkları sanatsal faaliyetlerle eğlenirken öğretmeyi sağlamaktadır.

BALE Klasik balenin temelinde, kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu bakımdan bale, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zeka oyunları çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır. Çocukların kendi yeteneklerini geliştiren zeka oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır.

TÜRKÇE DİL ETKİNİKLERİ Çocuklarımızın dil konuşma becerilerinin gelişmesi, buna bağlı olarak da kendilerini her yaş ve dönemde doğru ve etkili bir biçimde ifade edebilmeleri için öncelikle Türkçemizi tanıyıp sevmeleri gerekmektedir. Okulumuz çocuklarımıza küçük yaşlarda dil gelişimlerini destekleyici ana fikir içerikli şiir, şarkı, tekerleme ve bilmecelerle, soru cevap ve beyin jimnastiği gibi yöntemlerle geleceğe hazırlamaktadır.

MUTFAK ETKİNLİĞİ Çocuklar, mutfakta besin hazırlama çalışmalarında karşımdaki her bir maddeyi ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı, renk değişimlerini inceleme, karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenebilirler. Çocuklar mutfak çalışmalarında yönergeleri takip edebilirler. Sağlıklı ve iyi yiyecekleri tadabilirler.

PİYANO Piyano eğitimi öncelikle el-göz koordinasyonunu geliştirdiğinden çocukların yazı yazmayı kolay öğrenmlerini sağlar. Bunun yanı sıra güzel el yazısı yazma yeteneğini geliştirir. Küçük yaşlardan itibaren düzenli piyano eğitimi almanın bireylerin konsantrasyon sürelerinin gelişmesine ve sol beyin fonksiyonları üzerindeki etkisi dolayısıyla matematik öğrenmeye olumlu katkısı olduğu kanıtlanmıştır.

FEN VE TEKNOLOJİ Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, sözel iletişim becerilerinin, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, ziihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarlı hale gelmeleri gibi alanlarda desteklenmektedir.

SATRANÇ Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içerisindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar. Dikkati, öngörüyü, kapsamlı düşünmeyi, sabırlı olmayı, ölçülü ve soğukkanlı olmayı geliştiren satranç kurallara ve rakibe saygılı olmayı da öğretir.
Pendik’te bulunan Okulumuzda Mobildiri uygulaması vardır. Veliler IOS ya da Google Play ile uygulamayı indirip çocuklarını takip edebilirler. Anaokullarından velilere SMS ile gönderdikleri şifreleri girerek sisteme entegre olacaklardır. Böylece sadece kendi çocukları ile ilgili tüm erişime ulaşabileceklerdir. 7/24 çocuklarıyla ilgili bilgileri takip edebilecekler. Mobildirveli ile anaokulun arasında cep telefonu üzerinden sağlıklı ve doğru bilgi akışını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde veliler, çocuklarıyla ilgili resimleri, öğün öğün yemek raporunu, günlük faaliyetlerini, bültenleriini, yemek listelerini, aylık programlarını, fiziksel gelişim çizelgesini, videolarını cep telefonundan takip edebilmektedir. Ayrıca velilerimiz anlık olarak kurumla veya öğretmenle mesajlaşabilmektedir.

Sportif
 • Atletizm
 • Jimnastik
 • Yüzme
 • Beden Eğitimi
Sanatsal
 • Resim
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Tiyatro
 • Piyano
 • Bale
 • İngilizce Drama
 • El Sanatları
 • Koro
Fiziksel İmkanlar
 • Yemekhane
 • Revir
 • Laboratuvar
 • Sanat Atölyesi
 • Müzik Odası
 • Oyun Alanı
 • Bahçe
 • Spor Alanı
 • Uyku Odası
 • Havuz
 • Resim Atölyesi
Hizmetler
 • Rehberlik
 • Güvenlik
 • Servis
 • Haftasonu Eğitim
 • Organik Beslenme
 • Anne-Çocuk Oyun Grubu
Dil Olanakları
 • İngilizce
Kulüpler
 • Yabancı Dil Kulübü
 • Müzik Kulübü
 • Gezi Kulübü
 • Bilişim Kulübü
 • Akıl ve Zeka Oyunları
Yaş Grubu
 • 2-6
 • 3-6
 • 4-6
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Eğitim danışmanlarımız sizi arasın.
Didem
Eğitim Danışmanı