Özel Okul Danışmanınız

Kilittaşı Anaokulu

KIS ( Keystone International Schools ) tarafından 2013 yılında açılan KİT ( Kilittaşı Okullarında ) İngilizce ve Türkçe anadil olarak kabul edilirken, Fransızca ikinci dil olarak okul öncesinde başlar. İlkokula kadar doğal ortamda öğrenilen İngilizce, ilkokula gelindiğinde MEB ve KIS programı ile beraber yürütülür. Kilittaşı okulumuzun, Keystone uluslararası okulumuz tarafından açılmış olmasının avantajını eğitim ve öğretimin tüm alanlarında öğrencilerimiz yaşayarak deneyimler. Doğal ortamda edindikleri bu uluslararası vizyon ile büyürler. Okulumuzun evrensel dil başarısının yanı sıra “sağlıklı beslenmeyi” kendine misyon edinmiş olması, Türkiye’de birçok okula önderlik etmesini sağlamıştır. Eğitim modelimizin öğrenciye sağladığı en büyük katkılardan biri olan “esnek olma” özelliği gelecekteki yaşam becerilerine katkı sağlayacak en önemli değerlerimizden biridir. Doğal ortam, evrensel dil, sağlıklı beslenme, esneklik gibi değerlerin bir araya gelmesi ile yaratılan bütüncül yaklaşım Kilittaşı Okullarını diğer okullardan ayıran en büyük farktır.

VİZYON

Vizyonumuz; öğrencilerimizin evrensel değerlerle donanmış, bağımsız, aktif, eleştirel düşünen ve problem çözebilme yeteneğine, sahip esnek bireyler olmaları için onlara ilham vermektir.

MİSYON

Misyonumuz, öğrencilerimize kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri öğrenci merkezli bir ortamda yüksek kaliteli bir eğitim sunmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Kibar; Kilittaşı öğrencileri diğer insanlara, canlılara ve çevreye karşı davranış, duygu ve düşünce bakımından duyarlı ve naziktirler.
İyiliksever: Kilittaşı öğrencileri zor koşullarla mücadele eden diğer insanların ve canlıların duygu, düşünce ve şartlarını anlamaya çalışır ve onlara yardım ederler.
Lider: Kilittaşı öğrencileri gerektiğinde inisiyatif alır ve bulunduğu topluma liderlik eder.
İletişimci: Kilittaşı öğrencileri karşısındakini etkin dinleyerek, duygu, düşünce, bilgi ve deneyimlerini birden fazla dilde kendine güvenerek, açık şekilde ifade eder.
Toleranslı: Kilittaşı öğrencileri farklılıkları anlar, farklı olanın doğasına saygı duyar.
Tutarlı: Kilittaşı öğrencilerinin sözleri ve davranışları uyumludur.
Araştırmacı: Kilittaşı öğrencileri araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri kazanır ve etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar.
Şeffaf: Kilittaşı öğrencilerinin özü sözü birdir ve dürüsttürler.
Ilımlı: Kilittaşı öğrencileri diğer birey ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar.

AMAÇLARIMIZ

 • Eğitim, inovasyon ve kişisel gelişim alanlarında kaliteli bir okul kültürü oluşturmak,
 • Öğrenme ve öğretme ortamı için destekleyici, sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak,
 • Öğrencilere zenginleştirilmiş çok yönlü öğrenme fırsatları sunmak,
 • Öğrenme ve öğretme ortamı için gelişmiş kaynak ve imkan sağlamak,
 • Öğrencileri sosyal, çevresel ve kültürlerarası aktivitelere yönlendirmek,
 • Velilerin, yerel ve uluslararası paydaşların katkılarıyla okul gelişimini en üst düzeye taşımaktır.
Sportif
 • Jimnastik
 • Yoga
 • Beden Eğitimi
Sanatsal
 • Drama
 • Görsel Sanatlar
 • Dans
 • İngilizce Drama
 • El Sanatları
Fiziksel İmkanlar
 • Yemekhane
 • Revir
 • Müzik Odası
 • Oyun Alanı
 • Uyku Odası
Hizmetler
 • Rehberlik
 • Güvenlik
 • Servis
 • Organik Beslenme
Dil Olanakları
 • İngilizce
Kulüpler
 • Satranç
 • Robotik ve Kodlama
 • Gezi Kulübü
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Eğitim danışmanlarımız sizi arasın.
Didem
Eğitim Danışmanı