Özel Okul Danışmanınız

Kartal Uğur Lisesi

Uğur’da “5 Dil 2 Beceri”

Uğur Okullarında öğrenciler, “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. “Mutlu ve başarılı bir nesil yetiştirmek” felsefesi üzerine kurulan Uğur Okulları eğitim programında, öğrencilere bu dil ve becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Ana Dil: Öğrencilerin; toplumsal ilişkilerde en güçlü bağların kurulmasını sağlayan “ana dile” en iyi şekilde hâkim olmaları, hayallerini ve fikirlerini yazıya dökebilmeleri, düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, eleştirel bir bakış açısına sahip olmaları, edebî yetkinlik kazanmaları, konuşma ve tartışma kültürünü öğrenmeleri, Türk ve dünya edebiyatını tanımaları sağlanır.

Bilimin Dili Matematik: Yaşamın her alanında karşımıza çıkan matematiğin, günlük hayattaki yerinin ve öneminin kavratılması hedeflenir. Öğrencilerin karşılaştıkları matematiksel problemleri fark etmeleri, sonuca ulaşmak için bilimsel düşünebilme yetilerini geliştirmeleri sağlanır.

Yabancı Dil: Uğur Okullarında, öğrencilerin global dünyada sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden biri olan yabancı dili yalnızca öğrenmeleri değil “edinmeleri” hedeflenir. Bu kapsamda Uğurlu öğrenciler, ders içi faaliyetlerden yurt dışı eğitim programlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yabancı dil bilgilerini pekiştirir.

Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM & erkenSTEM: Uğur Okullarında öğrenciler, günümüzün gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersleri (U-BİT) ile öğrencilerin teknolojiyi kendi yararlarına kullanmayı öğrenmeleri amaçlanır. Böylece araştıran, geliştiren ve kodlarla birlikte üreten bireyler yetiştirilir. Ortaokul ve lise kademesinde uygulanan STEM eğitimi ile öğrenciler Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerini bütünleştirerek ders kazanımlarını ve 21. yüzyıl becerilerini edinirken aynı zamanda analitik düşünmeyi de öğrenirler.

Davranış Dili: Öğrencilerin, “öncelikle iyi insan olmak” felsefesinden yola çıkarak davranış dilini çok iyi öğrenmeleri önemsenir. Kendine güvenen, duygularını ifade edebilen, sınırlarını bilen ve koruyan, başkalarının sınırlarına saygı duyan, motivasyonu ve sosyal ilgisi yüksek, üretmeye ve öğrenmeye hevesli bireyler olarak topluma katkıda bulunmaları hedeflenir.

2 Beceri: Sanat ve Spor  
Çağdaş, yaratıcı, kendini ifade edebilen ve sorumluluk duygusuna sahip bireylerin, sanat ve spor eğitimi ile yetişeceği ilkesinden yola çıkılarak öğrencilere bu bilincin kazandırılması hedeflenir.

Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Uğur Okullarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan ulusal sınavların yanında, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla farklı sınav türleri uygulanır.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve takip altında tutulur.

 • Uğur Kabul Sınavı (UKS)
 • Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS)
 • Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS)
 • Genel Başarı Sınavı (GBS)
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
 • Uğur Tanı Sınavı (UTS)
Sportif
 • Futbol
 • Voleybol
 • Basketbol
 • Masa Tenisi
Sanatsal
 • Modern Dans
 • Drama
 • Görsel Sanatlar
 • Tiyatro
 • Dans
 • Dekoratif Sanatlar
 • Koro
 • Fotoğrafçılık
Fiziksel İmkanlar
 • Yemekhane
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Kapalı Spor Salonu
 • Futbol Sahası
 • Konferans Salonu
 • Laboratuvar
 • Sanat Atölyesi
 • Kantin
 • Kütüphane
 • Müzik Odası
 • Oyun Alanı
 • Bahçe
Hizmetler
 • Rehberlik
 • Güvenlik
 • Servis
Dil Olanakları
 • İngilizce
 • Almanca
Kulüpler
 • Satranç
 • Müzik Kulübü
 • Gezi Kulübü
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Eğitim danışmanlarımız sizi arasın.
Didem
Eğitim Danışmanı