Özel Okul Danışmanınız

Günhan Koleji

HAKKIMIZDA

VİZYONUMUZ (BÜYÜK ve İDDİALI SONUÇ, ÜLKÜMÜZ)

Her öğrencinin özgün bir kişilik olduğu gerçeğinden hareketle, BİLİM, KÜLTÜR, SANAT’la donanımlı bireyler yetiştirerek ülkemizin, eğitimine, yönetimine, sosyal-kültürel-ekonomik kalkınmasına ve Avrupa Birliği entegrasyonu sürecine katkıda bulunacak yeni yaklaşımlar, sistemler, projeler ve uygulamalar geliştirmektir.

MİSYONUMUZ (ÖZNİYET, TEMEL VARLIK NEDENİMİZ)

Bir bütün olarak okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim sonunda; kültürlü, bilgili ve bilgiyi kullanabilen, Türk Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen amaçlara ulaşmış, yüksek öğrenime ve hayata hazırlayıcı tüm BİLGİ-BECERİ-TUTUM ve DAVRANIŞLARI kazanmış, sosyal insan olmanın gerektirdiği tüm alışkanlıkları DAVRANIŞ haline getirmiş, insan, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, demokrasiye inanmış, Atatürkçülükü içselleştirmiş, yetenek ve ilgisi doğrultusunda yöneldiği alanda bilimsel araştırma yapabilen, bilimsel düşünebilen, akademik benliği gelişmiş, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilen, yabancı dilleri çok iyi seviyede kullanabilen, spor ve güzel sanatların bir dalıyla üst düzeyde ilgilenen bireyler yetiştirmektir.  

ÖZDEĞERLERİMİZ

1. Özel Günhan Koleji’nde öğretmenler öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarına odaklanır.
2. OKUL, bilimsel ve kültürel bir oluşumdur.
3. OKUL, sokağı okula taşımaz, okulu sokağa taşır.
4. EĞİTİM, en ciddi iştir.
5. İNSAN, yaşı, konumu ne olursa olsun saygı duyulması gereken bir varlıktır.
6. ÖĞRENCİ, önce insan, sonra öğrenen kişidir.
7. DİSİPLİN, yasaklar listesi değil, kuralların mantıklı zinciridir, düzendir, tertiptir, güzelliktir.
8. SINIF ÖĞRETMENİ, sınıfın her şeyidir.
9. Özel Günhan Koleji’nde öğretmenler, “Öğretme Temelli Eğitim” değil “Öğrenme Ortamı” oluşturarak “Öğrenme Merkezli Eğitim” anlayışını benimser.

AKTİF OKUL Öğrencilerin kendilerine dayatıldığı için değil, istekleri için çaba göstermelerini, kendilerinin dışında hazırlanmış bilgiyi kabul etmek yerine; akıl kullanarak özgün çalışmalar yapmalarını gerektirir.

İNSAN HAYATINDA BAKIM YOKTUR, “EĞİTİM ” VARDIR. EĞİTİM KİŞİLİĞİN OLUŞMAYA BAŞLADIĞI 1 YAŞINDA BAŞLAMALIDIR.

 İLKÖĞRETİM 1. 2. 3. SINIFLAR;

Amacımız; işbirliğine dayalı, kişisel sorumluluklarını kazanabilecekleri sosyalleşmeye, yaratıcılığa, problem çözmeye, düşünmeye, ifade etmeye, yapıcı olmaya özendiren özgür bir ortam sağlamaktır. “Öğretmek, bilgileri yalnızca sözel olarak nakletmek değil; bilgilerin keşfedileceği durumlar yaratmaktır. Bilgi eğer kaslarda değilse söylentiden ibarettir.”

Bunun için, öğretimde bilgi,başarı, eğitimde sevgi ve dostluk, sosyal etkinliklerde öz güveni önemsiyoruz. Öğrenci merkezli olan yıllık programda öğrencilerin, öğrenirken veya faaliyetlerini sürdürürken etkinliklere aktif biçimde katılmaları sağlanır. Etkin öğrenme (yaparak öğrenme) gerçekleşir. Öğrencinin öğreneceklerini yaşamda görebilmesi mümkünse dokunabilmesi, hissedebilmesi okul ortamında uygulayabilmesi ve son aşamada ise kağıt üzerinde fark edebilme ve düzenleyebilmesi önemlidir.

Yaparak, deneyerek, gözleyerek öğrenmeye özendirerek uygun ortamı hazırlayarak “Ezbere hayır!” diyoruz. “Eğitimde hedef, bilgi miktarını artırmaktan çok, çocuğa yaratması ve keşfetmesi için ortam sağlamaktır.”

 ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM SİSTEMİNDE ;

 • Öğrenci bilinen bilgileri değerlendirerek yeni bilgilerle bağlantı kurabiliyor.
 • Öğrenci; bilgiyi, araştırmayı, kullanmayı öğreniyor ve kendini değerlendirebiliyor. Bilgiyi yapılandırabiliyor.

 EĞİTİM;

 • Grup oyununda, etkinlikte görev dağılımında işbirliği ve paylaşmayı destekleme,
 • Temel alışkanlıkların özdenetimin, oto kontrolün, toplum kurallarının kazanılmasını sağlama,
 • Çocuğa ihtiyacı olduğunda öğretmenin yardıma hazır olduğunu hissettirme, güven verme,
 • Çocuğun kendini ifade etmesine destek verme,
 • Aile-çocuk-öğretmen iletişimini güçlendirme,
 • Uygun davranışların kazandırılması için, öğrencinin olumlu davranışlarını ön plana çıkartıp olumlu davranışlarla kendini kabul ettirdiğini fark ettirme.

 SOSYAL ETKİNLİKLERDE;

 • Birinci amacımız; her öğrencinin görev alması,
 • İkinci amacımız; öğrencinin ilgi ve becerisini keşfetmesini sağlamaktır.

 İLKÖĞRETİM 4-5-6-7-8. SINIFLAR ( 4. 5. SÜREÇLER ) LİSE HAZIRLIK 1-2-3-4. SINIFLAR (6. SÜREÇ)

TAM ÖĞRENME Tam Öğrenme” pedagoji biliminde hedeflenen bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlara grubun (sınıfın) % 90’a yakın bir oranla ulaşılmasıdır. Bunun için öncelikle öğrenme etkinliği yapılacakların planlaması, hedeflerin belirlenmesi gereklidir.

 TAM ÖĞRENME AŞAMALARI İlköğretim sınıflarında lise hazırlık sınıfına kadar (lise hazırlık sınıfı dahil) ANA derslerde ünitelerin sonunda “ÜNİTE İZLEME TESTİ” uygulanır. İzleme testi sonunda ilköğretimde %70, lisede %60 barajın altında kalan öğrencilere aynı ünite, dersin öğretmeni veya zümre başkanınca belirlenen bir diğer branş öğretmenince hafta içi ders çıkışı veya cumartesi günleri tekrar verilir. Lise sınıflarında ( 9.10.11.sınıf ) ANA derslerde konuların sonunda “KONU İZLEME TESTİ” uygulanır. İzleme testi sonunda barajın altında kalan öğrencilere konu tekrar edilerek her öğrencinin barajın üstüne çıkmasına yardım edilir.Baraj puanı “Akademik Kurul Kararı” ile yükseltilebilir.

 ÖĞRENCİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ Öğrenci, öğretim yılı başında BİÖDEM ve rehberlik servisi tarafından hazırlanarak kendisine verilen ölçme değerlendirme kılavuzunda belirtilen “Çalışma Esasları”na uymak zorundadır. Sistemin esası, günlük programlı çalışmak ve o gün okulda yapılan derslerin akşam tekrarı ile öğretmenin verdiği ders dışı öğrenme etkinliğini yapmaktır.

 ÖZEL GÜNHAN KOLEJİ EĞİTİM – ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 ÖĞRETİM PROGRAMLARI : Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programları, amaçları dikkate alınır. Ders saati sayıları, her yıl için uygun görülen derslerden artırılmak suretiyle takviye edilir.

 EĞİTİM PROGRAMLARI : Özel Günhan Koleji’nde öğrenciler aynı zamanda sosyal, kültürel ve spor bakımından da eğitilirler.

 ÖZEL GÜNHAN KOLEJİ’NDE KİTAP OKUMAK GELENEKTİR.

 • Kitap, boş zamanlarda okunmaz. Kitap okumak için günlük özel zaman ayrılır.
 • Her sınıf seviyesinde okunacak kitaplar sınıf öğretmenleri, türkçe-edebiyat zümresi tarafından duyurulur.6
Sportif
 • Futbol
 • Voleybol
 • Basketbol
 • Beden Eğitimi
Sanatsal
 • Modern Dans
 • Drama
 • Görsel Sanatlar
 • Halk Oyunları
 • Dans
 • Bale
 • Modern Dans
 • Fotoğrafçılık
Fiziksel İmkanlar
 • Yemekhane
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Kapalı Spor Salonu
 • Futbol Sahası
 • Konferans Salonu
 • Revir
 • Laboratuvar
 • Sanat Atölyesi
 • Kantin
 • Kütüphane
 • Müzik Odası
 • Bahçe
Hizmetler
 • Rehberlik
 • Güvenlik
 • Servis
Dil Olanakları
 • İngilizce
 • Almanca
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Eğitim danışmanlarımız sizi arasın.
Didem
Eğitim Danışmanı