Özel Okul Danışmanınız

Bonbon Anaokulu

BonBon Anaokulları, 45 yıllık bir eğitim serüvenin hayata geçtiği kurumlardır.

1995 yılında kurulan BonBon Anaokulu, köklü deneyimlerini 21. yüzyılın yenilikçi anlayışıyla birleştirerek okul öncesi eğitim kalitesini her geçen gün yükseltmektedir.

Zekayı, yeteneği, beceriyi, dil gelişimini, insani değerleri, sanatı, sporu üstün kılmaya yönelik etkin çalışmalarımız bizi farklı kılan en önemli unsurlarımızdır.

Kurucumuz

Kurucumuz Hatice Pınar 1973 yılında öğretmenlik mesleğine atanmıştır.

“İnsanın en büyük zenginliği, iyi yetişmiş çocuklarıdır” felsefesiyle yola çıkan Pınar, yaklaşık yarım asırdır kendini çocukların eğitim ve öğretimine adamıştır.

Hatice Pınar, Türkiye’nin değişik coğrafyalarında, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, özel okullara, köy okullarına kadar pek çok farklı kurumda görev yapmış ve bu sayede ülkemizdeki eğitim sistemine her açıdan bakma fırsatı yakalamış deneyimli bir eğitimcidir.

Hatice Pınar, 20 senedir de okul öncesi eğitim alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Neden BonBon Anaokulu?

BonBon Anaokulu olarak, “her çocuk farklıdır ve çok özeldir” anlayışıyla yola çıkıyoruz.

Her çocuğun kendini ifade etme biçimi, ilgi alanları, becerileri, yetenekleri, kavraması aynı değildir. Her birinin kendine özgü bir yolu ve hayalleri vardır.

Biz bu farklılıkları dikkate alarak eğitim anlayışımızı şekillendiriyoruz ve her çocukla sürekli, açık iletişim kuruyoruz.

İçinde bulunduğumuz çağda bilgiye ulaşmak artık çok hızlı gerçekleşiyor.

Bilgiyi, çocukların ileriki yaşamlarına ışık tutacak yönde geliştirmek ise çok önemli. Bu nedenle gerekli beceri, tutum ve davranışları çocuklara küçük yaştan itibaren kazandırmayı hedefliyoruz.

Çocukların eleştirel düşünmesini, iletişimi kuvvetli bireyler olmalarını, işbirliği yapmalarını ve yaratıcılıklarını kullanmalarını teşvik ediyoruz.

İnsani değerleri benimseyen, özgüveni yüksek, doğaya saygılı, paylaşımcı çocuklar yetiştirmek de önceliklerimiz arasında.

Bu bağlamda drama, fen ve doğa, anadil etkinliği, özel gün ve haftalar kutlamaları, öz bakım becerilerini geliştirme, İngilizce eğitimi, matematik eğitimi gibi çalışmalarımızı özenle gerçekleştiriyoruz.

Aile katılımlarıyla da eğitim ortamının zenginleştirilmesine çalışıyoruz.

Nasıl Bir Yol İzliyoruz?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi müfredatı programında “ne” yapılacağını ifade eder.

Bu içeriğin “nasıl” yapılacağı ise asıl önem taşıyan noktadır.

BonBon Anaokulu olarak çalışmalarımızda, “Nasıl yapılacak?” sorusunu tüm yönleriyle ele alıyor ve emeğimizi “özenle” ortaya koyuyoruz.

Kendi değerlerimizle şekillendirdiğimiz eğitim anlayışımız, 1970 yılında İtalya’da geliştirilen “Reggio Emilia” ve “Montessori” yaklaşımı ile de ortak paydalar taşıyor.

* Reggio Emilia Yaklaşımı Nedir?

Reggio Emilia Yaklaşımı dokuz temel ilke ile açıklanabilir.

1- Çocuk bir lider olarak algılanır: Çocukların doğuştan yetenekli, kendini yönetebilir, dinlenebilir, üretebilir, güçlü, değerli oldukları ve her çocuğun çevresindekileri araştırarak, inceleyerek merakı ve ilgisi ile kendi öğrenmesini gerçekleştirdiği varsayılır. Çocukların dinlenmesi gereken, bilgiye sahip bireyler olduğu görüşü yaygındır. Reggio Emilia yaklaşımında çocuk; bir ‘kişiliktir’. Çocukların yapamayacaklarına değil, yapabileceklerine yönelim söz konusudur. Çocukların keşifler yapmaları sağlanmaktadır.

2- Çocuk bir işbirlikçi (ortak) olarak algılanır. Çocukların birbirleri, aileleri, öğretmenleri ve toplumdaki diğer bireylerle etkileşim ve işbirliği içinde olması önemlidir.

3- Çocuk bir iletişimci olarak algılanır. Çocukların yaptıkları etkinlikler ile (boyama, resim, dramatik oyun, heykel, gölge oyunları, müzik vb.) entelektüel gelişimleri desteklenir. Çocuğun değişik materyaller kullanarak araştırması, sorgulaması, hayal etmesi ve yapması onun kendisini kendi “farklı doğal dilleri” ile ifade etmesini sağlar.

4- Çevre üçüncü öğretmendir. Çevre çocukların gelişimini desteklemek üzere amaçlı bir biçimde zengin materyallerle düzenlenmeli ve etkileşimi destekler nitelikte olmalıdır. Çünkü çevre kendi başına çocuk için bir öğretmen görevini görür.

05- Öğretmen bir ortak, bir rehberdir. Öğretmenler problem durumları yaratarak, farklı projeler geliştirerek çocuklarla birlikte öğrenme yaşantıları oluştururlar. Aynı zamanda, çocukları yakından gözleyerek, sorular sorarak onların fikirleri, teorileri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışarak öğrenme yaşantıları düzenlerler.

6- Öğretmen aynı zamanda bir araştırmacıdır. Öğretmen kendisini çocuklarla ilgili dokümanları oluşturmada, okuldaki diğer öğretmenler, çalışan personel ve ailelerle etkileşimde bir araştırmacı olarak görür.

7- Belgelendirme bir iletişim aracıdır. Belgelendirme, aileleri çocuklarının gelişimleri hakkında bilgi sahibi yapmak, öğretmenlerin çocuklarını daha iyi tanımalarını sağlamak, çocuklara kendi çalışmalarının değerli olduğunu göstermek gibi pek çok amaçla gerçekleştirilir. Aynı zamanda çocukların öğrenme deneyimleri ile ilgili geniş bir arşivin oluşması da sağlanmış olur.

8- Aile bir ortak olarak algılanır. Ailenin çocuğun öğrenme deneyimlerine ve okul yaşantısına katılımı önemsenir.

9- Organizasyon temeldir. Reggio Emilia Yaklaşımı’nın uygulandığı okullarda günlük etkinlikler, belgelendirme ve çocukların değerlendirilmesi çok iyi bir organizasyonu gerektirir.

* Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori eğitimi İtalyan bir doktor ve eğitimci olan Maria Montessori tarafından geliştirilen ve serbestlik, sınırlar içinde özgürlük ile bir çocuğun doğal psikolojik, fiziksel ve sosyal gelişimine verdiği önem ile tanımlanan bir eğitim yaklaşımıdır.

“Montessori” adı altında bir dizi uygulama bulunsa bile, Association Montessori Internationale (AMI) ve Amerikan Montessori Cemiyeti (AMS) aşağıdaki unsurları esas olarak belirlemiş bulunmaktadır:

1- Büyük çoğunlukla 2 buçuk ya da 3 yaşından 6 yaşına kadar çocuklar için oluşturulmuş karma yaş sınıfları,

2- Belirlenmiş seçenekler içerisinden, öğrencinin kendi seçeceği faaliyetler,

3- Bölünmeyen çalışma zamanı blokları, ideal olarak üçer saat,

4- Öğrencilerin doğrudan eğitim (yönergeler) yerine malzemelerle çalışarak kavramları öğrenmelerine dayalı “yapılandırmacı” ya da bir “keşif” modeli,

5- Montessori ya da arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan özelleştirilmiş eğitim malzemeleri,

6- Sınıf içerisinde hareket özgürlüğü,

7- Montessori metodu için eğitilmiş bir öğretmen.

Sportif
 • Futbol
 • Voleybol
 • Basketbol
 • Atletizm
 • Masa Tenisi
 • Beden Eğitimi
Sanatsal
 • Drama
 • Resim
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Halk Oyunları
 • İngilizce Drama
 • El Sanatları
 • Koro
Fiziksel İmkanlar
 • Yemekhane
 • Kapalı Spor Salonu
 • Revir
 • Sanat Atölyesi
 • Kütüphane
 • Müzik Odası
 • Oyun Alanı
 • Bahçe
 • Akıllı Tahta
 • Uyku Odası
Dil Olanakları
 • İngilizce
Kulüpler
 • Satranç
 • İzcilik
 • Robotik ve Kodlama
 • Ekoloji
 • Yabancı Dil Kulübü
 • Müzik Kulübü
 • Gezi Kulübü
 • Akıl ve Zeka Oyunları
Yaş Grubu
 • 2-6
 • 3-6
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Eğitim danışmanlarımız sizi arasın.
Didem
Eğitim Danışmanı