Özel Okul Danışmanınız

Balkanlar İlkokulu

Tarihçemiz

Yakacık Balkanlar Koleji; 2006 yılında, tamamı öğretmen kökenli olan ve halen eğitimin içerisinde yer alan kişilerce kurulmuştur.

Eğitim, bir toplumun kimlik kazanması ve varlığını devam ettirip güçlendirilmesinde en önemli unsur olarak değerlendirilmektedir. Türk millî eğitiminin, her şeyden önce nesillere vatan, millet sevgisini kazandıracak biçimde şekillendirilmesi gerekmektedir. Eğitimden beklenen bir diğer husus ise; fertlerin birlik duygusunu pekiştirecek, toplum ahengini sağlayacak, ortak değerlere yöneltecek zihniyetin kazandırılmasıdır.

Bunların yanında, küreselleşen bilgi toplumunda değişim sürecinin doğurabileceği muhtemel sonuçlara karşı önlem almak, insanı ve toplumu değişimle baş edebilecek şekilde gelecek için hazırlamak da önemli hale gelmiştir. O halde bu sürece hazırlık, eğitim kurumları ve bu kurumlarda görev yapacak öğretmenlerden başlamalıdır. Bireyin hızla değişen bilgi toplumuna katılımı ve bu süreçte hak ettiği yeri alması, yeni bilgiler kazanması, becerilerini zenginleştirmesi, yaşam boyu öğrenme ve eskisine oranla daha çok nitelikli olmayla başarılabilir.

Küçük bir fidan olarak başladığımız bu yolda Balkanlar Koleji olarak biz, Türk Milli Eğitimi’ ne; Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında ve çağdaş muasır medeniyetler seviyesinde, ulu bir çınar olarak hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Misyonumuz

Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip ve okuduğu okula bağlılık duygusu gelişmiş öğrenciler yetiştirmektir. Bu çerçeveden hareketle biz, öğrencilerimizi öğrenmeyi öğrenmiş, öz güvenleri yüksek, 21. yüzyılın gereksinimlerine cevap verebilen becerilerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek için varız.

Vizyonumuz

Paydaşlarımızla(yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve velilerimizin) güç birliği yaparak;
sınavla öğrenci alan,
Ülkemizin en iyi Anadolu ve fen liselerine her yıl artan sayıyla öğrenci yerleştiren;
Öğrencilerine en az bir yabancı dili konuşabilme becerisini kazandıran,
Sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren; sosyal bilinci ve sosyal sorumluluğu üst düzeyde olan,
Avrupa Birliği normlarına eşdeğer eğitim veren, EFQM modelinin kriterlerini eksiksiz uygulayan ve geliştiren bir eğitim kurumu haline getirmektir.

İnanıyoruz ki;

Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir.
Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır.
Biz, birbirimizi; öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz.
Biz, hepimiz; öğrencilerimizin başarısını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.
Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar ve onları koruyup gözetiriz.
Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz.

Farkındayız ki;

Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.
İşte bütün bu ilkeler; bizim hep birlikte yapacağımız çalışmaları şekillendirir ve alacağımız kararları etkiler.

Önceliklerimiz

Birinci önceliğimiz;

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan Atatürkçü, çağdaş, demokrat ve laik, kendisi ile barışık, soran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmektir.

İkinci önceliğimiz;

Özel Yakacık Balkanlar İlköğretim Okulu’nda potansiyel olarak var olan veli, öğrenci ve öğretmen iletişimine hareket kazandırarak eğitim öğretim faaliyetlerimizin kalitesini artırmaktır.

Üçüncü önceliğimiz;

Yönetim kadrosu ve öğretmen kadrosu olarak eğitimden sorumlu olduğumuz öğrencilerimize ve onların velilerine karşı açık ve demokrat bir yaklaşım içinde olmaktır.

Değerlerimiz

BİZ;
Hayata ilişkin hedefleri olanların,
Düşlerini gerçekleştirmeyi inanç haline getirenlerin,
Değişmeyi-gelişmeyi kaçınılmaz bir süreç olarak görenlerin,
Öğrenen Birey-Öğrenen Organizasyon düşüncesini benimseyenlerin,
Ortak akla inanıp onu işe koşanların,
Takım Ruhu ile çalışanların,
Kurum sahiplenme duygusunu üst düzeyde hissedenlerin

BULUŞTUĞU BİR AİLEYİZ.

Sportif
 • Futbol
 • Voleybol
 • Basketbol
 • Jimnastik
 • Masa Tenisi
Sanatsal
 • Drama
 • Görsel Sanatlar
 • Tiyatro
 • Halk Oyunları
 • Dans
 • Piyano
 • İngilizce Drama
 • Modern Dans
 • Dekoratif Sanatlar
 • Koro
Fiziksel İmkanlar
 • Yemekhane
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Kapalı Spor Salonu
 • Konferans Salonu
 • Revir
 • Laboratuvar
 • Sanat Atölyesi
 • Kantin
 • Kütüphane
 • Oyun Alanı
 • Bahçe
 • Akıllı Tahta
 • Spor Alanı
 • Sera
 • Hayvanat Bahçesi
Hizmetler
 • Rehberlik
 • Güvenlik
 • Servis
 • Haftasonu Eğitim
Dil Olanakları
 • İngilizce
 • Almanca
 • İspanyolca
Kulüpler
 • Satranç
 • Robotik ve Kodlama
 • Ekoloji
 • Yabancı Dil Kulübü
 • Müzik Kulübü
 • Gezi Kulübü
 • Bilişim Kulübü
 • Akıl ve Zeka Oyunları
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Eğitim danışmanlarımız sizi arasın.
Didem
Eğitim Danışmanı